image
hl1

 

Terapia autyzmu

W Centrum „Od Głowy do Mowy” w Poznaniu prowadzimy terapię dzieci z całościowymi zburzeniami rozwoju, a także dzieci zagrożonych autyzmem.

 

Podstawą prowadzonej terapii jest rzetelna diagnoza, która określa poziom poszczególnych umiejętności dziecka. Punktem wyjścia w terapii nigdy nie jest wiek kalendarzowy dziecka, ale aktualny poziom jego umiejętności. W ramach terapii prowadzimy intensywny trening językowy, słuchowy, wzrokowy, ćwiczenia pamięci, myślenia, a także ćwiczenia ogólnorozwojowe. Terapia jest za­pla­no­wa­na tak, by sty­mu­lo­wa­ła sfe­ry: ko­mu­ni­ka­cji ję­zy­ko­wej, po­znaw­czej i społecznej oraz wspierała działania Rodziców w domu.


Terapia dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju prowadzona jest w oparciu o założenia Metody Krakowskiej

Programy terapii tworzone są indywidualnie dla każdego dziecka. W naszej pracy wykorzystujemy takie techniki jak: stymulacja słuchowa i wzrokowa, stymulacja lewej półkuli mózgu, programowanie języka, Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania,  stymulacja pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, kształtowanie zachowań społecznych, komunikacja ułatwiona-gesty wizualizacyjne i gesty interakcyjne, kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego.


Dziecko z autyzmem. Raport Fundacji JiM!

Raport o dostępie do diagnozy, terapii i edukacji dzieci z autyzmem w Polsce powstał na bazie danych pozyskanych w ciągu ostatnich miesięcy przez Fundację JiM z ponad 400 badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także informacji z NFZ, CBOS, MEN oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Raport do pobrania tutaj: RAPORT JiM