image
hl1

Neurorehabilitacja Metodą NDT-Bobath – nadrzędnym celem rehabilitacji jest osiągnięcie przez dziecko możliwie największej samowystarczalności we wszystkich sferach życia. Osiągnięcie tego celu wymaga stworzenia określonej strategii postępowania opartej na wiedzy w zakresie: funkcjonowania dziecka z uszkodzeniami OUN, niedojrzałości OUN, klinicznych podstaw mózgowego porażenia dziecięcego. Podstawą usprawniania dzieci z zaburzeniami OUN jest poprawa mechanizmu antygrawitacyjnego, normalizacja napięcia mięśniowego, usunięcie przeszkód, które blokują uaktywnienie prawidłowych podstawowych wzorców posturalnych i ruchowych oraz wzmacnianie prawidłowych doznań sensomotorycznych. Terapeuta wspomaga ruchy dziecka tak, aby dostarczyć odpowiednich wrażeń czuciowych, ruchowych dzięki czemu dziecko jest aktywizowane do działania. Jednocześnie rehabilitacja nie powinna wywoływać stresu czy zbyt dużego wysiłku ponieważ może to generować nieprawidłowe odpowiedzi ze strony organizmu dziecka.

Wskazania do terapii :

– nasilająca się dominacja nieprawidłowych wzorców posturalnych i motorycznych, szczególnie po 4 m.ż.

– brak zróżnicowania (wariantowości) zachowań ruchowych oraz stałe, jednakowe, stereotypowe odpowiedzi ruchowe, szczególnie po 5 m.ż.

– dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

– dzieci z wadami genetycznymi (np. Zespół Downa)

– dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi

– niemowlęta z nieprawidłowym napięciem mięśniowym lub asymetrią

– dzieci w wieku przedszkolny i szkolnym z wadami postawy, skoliozą, płaskostopiem, hipotonią