image
hl1

Rehabilitacja

Zajęcia indywidualne ustalone są według ułożonego wspólnie z rodzicami planu terapeutycznego. Przeznaczone są dla dzieci od momentu ich narodzin, aż do wejścia w dorosłe  życie. Nasze działania skierowane są do dzieci z zaburzeniami układu nerwowego, wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami genetycznymi (m.in. Zespół Downa, dystrofie mięśniowe), chorobami metabolicznymi, asymetriami ułożeniowymi, deformacjami narządów ruchu oraz opóźnieniem psychomotorycznym. Naszą dodatkową specjalizacją jest wspomaganie rozwoju ruchowego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera).

Terapia Ręki

Terapia ręki to zajęcia podczas, których doskonalimy umiejętności z zakresu motoryki dużej, czynności samoobsługowych oraz sprawność małej motoryki. To podstawy do tego, by na ostatnim etapie przygotować rękę dziecka do opanowania prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego oraz umiejętności grafomotorycznych. Zajęcia skierowane w szczególności do dzieci, które mają problem z ubieraniem się, zapinaniem guzików, wiązaniem butów, samodzielnym jedzeniem. Na zajęcia powinny uczęszczać również dzieci, które nie lubią rysować, malować, lepić z plasteliny, chcą być ciągle czyste, nie tolerują określonych materiałów (szorstkich, miękkich, sztywnych), mają trudności z koordynacją wzrokowo-ruchową, męczą się siedzeniem w ławce lub boli je ręka podczas pisania, posiadają zbyt mocny nacisk narzędzia pisarskiego lub za słaby, gdzie pisma nie widać na kartce, pismo jest nieczytelne. Terapia ręki to również zajęcia dla dzieci, które mają problem podczas zabaw z piłką (rzuty do celu, łapanie, odbijanie), mają nieustaloną lateralizację stronną, w tym nieustaloną rękę dominującą.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia indywidualne mające na celu korygowanie wadliwej postawy ciała oraz wyrabianie nawyku prawidłowej postawy ciała. Do najczęstszych schorzeń zalicza się wady pleców, wady kończyn dolnych oraz wady klatki piersiowej.

Stymulacja polisensoryczna

Zajęcia te polegają na wielozmysłowym poznawaniu świata. Mają na celu wywołanie określonych wrażeń i uczuć, a co najważniejsze pozwalają zbudować odpowiednią atmosferę sprzyjającą komunikacji z dzieckiem. Podczas zajęć terapeuta dostarcza wrażeń zmysłowych poprzez dotyk, smak, zapach, wzrok i słuch.