image
hl1

Nasza oferta

Codziennie wychodzimy naprzeciw wyzwaniom rozwojowym dzieci. Podchodzimy do każdego dziecka indywidualnie, a tworzone przez nas programy terapii ujmują dziecko całościowo, widząc obraz jego trudności i możliwości jako całość, ponieważ wierzymy, że w każdym dziecku drzemie ogromny potencjał. Oferta Centrum „Od Głowy do Mowy” skierowana jest również do Rodziców, sprawdźcie sami: 

 

 • diagnoza i terapia logopedyczna

 • pomoc neurologopedyczna dla noworodków i niemowlaków

 • wczesna interwencja logopedyczna, pomoc w okresie karmienia

 • terapia językowa, poznawcza i społeczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 • programowanie języka

 • ocena rozwoju mowy

 • terapia wad wymowy (np. seplenienie, rotacyzm, wymowa bezdźwięczna, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm)

 • terapia zaburzeń mowy (np. alalia, afazja, opóźniony rozwój mowy)

 • nauka czytania metodą sylabową prof. J. Cieszyńskiej

 • profilaktyka logopedyczna małych dzieci

 • zajęcia prowadzone zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej

 • Kinesiotaping w logopedii (plastrowanie)

 • Integracja odruchów ustno-twarzowych wg Swietłany Masgutowej

 

Obszary działań:

1. Konsultacje z dziećmi i młodzieżą, w zakresie :

– trudności emocjonalne,

– trudności wychowawcze,

– zaburzenia psychiczne,

– obniżony poziom nastroju,

– diagnoza poziomu rozwoju.

2. Konsultacje z rodzicami / opiekunami.

3. Psychoterapia dzieci i młodzieży.

 • diagnoza ryzyka dysleksji Testem SWM dla dzieci między 3 – 7 rokiem życia (więcej informacji TEST SWM)

 • terapia dysleksji,

 • terapia pedagogiczna, w tym ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej, wzrokowej, grafomotoryki, pamięci, nauka czytania i pisania, ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych,

 • badanie dojrzałości szkolnej,

 • terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Szkolenia i warsztaty dla rodziców, terapeutów, nauczyciel, rodziców.

Serdecznie zapraszamy na szkolenia prowadzone przez terapeutów z naszego Centrum

PEŁNA OFERTA SZKOLENIOWA

Aktualności