image
hl1

Testy SIPT – Sensory Integration and Praxis Tests

Test służy do pomiaru procesów integracji sensorycznej, które leżą u podstaw uczenia się i zachowania. Pokazują w jaki sposób dzieci organizują odpowiedzi na bodźce zmysłowe. SIPT pomaga wskazać konkretne problemy związane z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi oraz minimalnymi dysfunkcjami mózgu.

 

Podzielony na 17 testów pozwala na ocenę percepcji wzrokowej, dotykowej, kinestetycznej oraz umiejętności motorycznych:

 1. Space Visualization – Wizualizacja przestrzenna
 2. Figure-Ground Perception – Percepcja Figura-Tło
 3. Standing/Walking Balance – Równowaga w staniu/chodzeniu
 4. Design Copying – Kopiowanie wzorów
 5. Postural Praxis – Praksja posturalna
 6. Bilateral Motor Coordination – Bilateralna koordynacja
 7. Praxis on Verbal Command – Praksja na polecenie werbalne
 8. Constructional Praxis – Praksja konstrukcyjna
 9. Postrotary Nystagmus – Oczopląs poorotacyjny
 10. Motor Accuracy – Precyzja motoryczna
 11. Sequencing Praxis – Praksja sekwencyjna
 12. Oral Praxis – Praksja oralna
 13. Manual Form Perception – Percepcja manualna
 14. Kinesthesia – Kinestezja
 15. Finger Identification – Identyfikacja palców
 16. Graphesthesia – Grafestezja
 17. Localization of Tactile Stimuli – Lokalizacja i stymulacja dotykowa

 

Cały test trwa od 2-4 godzin podzielonych na dwa spotkania.

Jest to test standaryzowany oparty na normach międzynarodowych dla dzieci w wieku 4 do 8 lat i 11 miesięcy.

Cały test możecie Państwo wykonać w Centrum Terapeutycznym OD GŁOWY DO MOWY w Poznaniu przy ul. Bałżeja 88D.

Więcej informacji i zapisy u terapeutki Bogny Mikołajczak pod nr tel. 609 931 931

 

http://www.wpspublish.com/store/p/2971/sensory-integration-and-praxis-test-sipt

http://www.siglobalnetwork.org/witamy