image
hl1


DIAGNOZA

Diagnoza logopedyczna 60-90 min. 150zł
Diagnoza pedagogiczna 60 min. 100zł
Diagnoza testem SON-R 2,5-7. Badanie, przekazanie diagnozy oraz planu terapii szczegóły 2 spotkania 300zł
Diagnoza funkcjonalna

dr Justyna Leszka (opinia i zalecenia do terapii)

90 min. 300zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej 2-3 spotkania 250zł
Diagnoza Integracji Sensorycznej testem SIPT 4-5 spotkań 400zł
Badanie zagrożenia dysleksją (test SWM). Badanie, przekazanie diagnozy oraz planu terapii szczegóły 2 spotkania 120zł
Badanie gotowości szkolnej 60 min. 100zł
Diagnoza neurorozwojowa dziecka-fizjoterapeuta 60-90 min. 150zł

TERAPIA INDYWIDUALNA

Terapia logopedyczna 45 min. 80zł
Terapia pedagogiczna 45 min. 80zł
Zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole  45 min. 70zł
Terapia językowa i poznawcza dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu szczegóły  

45 min.

 

80zł

Nauka czytania metodą sylabową 45 min. 70zł
Masaż logopedyczny twarzy i jamy ustnej małych dzieci (w tym instruktarz dla rodzica) spotkanie 50zł
Opinia, aktualizacja planu terapeutycznego, ocena postępów dziecka, sporządzona na piśmie 120zł

 

 

 

 


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

Diagnoza psychologiczna 2 spotkania  250zł
Konsultacja z rodzicami 45 min. 80zł
Terapia indywidualna z dzieckiem 45 min. 80zł
TUS – Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe 2-8 dzieci) szczegóły spotkanie 35zł/os.

REHABILITACJA

Rehabilitacja 45 min. 80zł
Integracja Sensoryczna 45 min. 80zł
Gimnastyka korekcyjna 45 min. 60zł
KINESIOLOGY TAPING (szczegóły) w zależności od liczby punktów 20-50zł

DIETETYKA

 Konsultacja dietetyczna 60 min.  70zł
 Wizyta kontrolna  30 min. 40zł
 7-dniowy plan żywieniowy plan 80zł
 7-dniowy plan żywieniowy w jednostkach chorobowych plan 100zł
 14-dniowy plan żywieniowy  plan  150zł
 14-dniowy plan żywieniowy w jednostkach chorobowych  plan  170zł

ZAJĘCIA GRUPOWE

Sensobobasy- zajęcia sensoryczne dla najmłodszych 60 min. 30zł/os.
TUS – Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe 2-8 dzieci) szczegóły 45-75 min. 35zł/os.
Zajęcia przedprzedszkolne 45 min. 20zł
Gimnastyka korekcyjna min. 3 dzieci 45 min. 20zł
Taniec dla maluchów 30 min. 20zł

Informacje i zapisy tel. 734 153 266

U nas rodzeństwo zawsze otrzymuje rabat!