image
hl1

Nicola Iwanowska

Neurologopeda, specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu

Neurologopeda oraz specjalista rehabilitacji zaburzeń głosu. Należy do Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu. Specjalizuje się w doskonaleniu wymowy, rehabilitacji zaburzeń głosu oraz terapii zaburzeń płynności mowy (w tym jąkania). Pracuje również z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji. Metody i formy pracy zawsze dostosowuje indywidualnie do pacjenta i zgłaszanych trudności. Prowadząc terapię logopedyczną łączy różne podejścia terapeutyczne i techniki pracy. Zawodowo chętnie współpracuje z innymi specjalistami (m.in. fizjoterapeutami, stomatologami, laryngologami, psychologami, terapeutami integracji sensorycznej). Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych. Swoje doświadczenie w pracy logopedycznej zdobywała prowadząc zajęcia indywidualne z dziećmi i dorosłymi, grupowe warsztaty logopedyczne dla młodzieży i dorosłych, biorąc udział w turnusach rehabilitacyjnych. Prowadziła konsultacje logopedyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia terapeutyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wykształcenie:

Studia podyplomowe, kierunek: Rehabilitacja zaburzeń głosu – Uniwersytet Łódzki

Studia magisterskie, kierunek: Logopedia specjalność: neurologopedia – Uniwersytet Gdański z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Studia licencjackie, kierunek: Logopedia ogólna – Uniwersytet Gdański z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

 

Kom­pe­ten­cje:

 • rehabilitacja zaburzeń głosu dorosłych i dzieci (osoby zawodowo posługujące się głosem, pacjenci z zaburzeniami głosu, problemami głosowymi takimi jak: chrypka, bezgłos, szybka męczliwość głosu, zmatowienie głosu, nadmierne napięcie mięśni, niedomykalność fałdów głosowych, guzki głosowe, polipy, torbiele fałdów głosowych, obrzęk Reinkego, zaburzenia głosu na podłożu mutacyjnym,
 •  terapia zaburzeń płynności mowy (w tym jąkania),
 • terapia wad wymowy,
 • terapia miofunkcjonalna (ocena budowy i funkcji oraz terapia obszaru ustno-twarzowego, przygotowanie do zabiegu wędzidełka języka i opieka pozabiegowa),
 • terapia opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy u dzieci o typie afazji i apraksji mowy,
 • terapia osób dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o charakterze afazji i/ lub dyzartrii, które powstały w wyniku: udarów mózgu, urazów czaszkowo-mózgowych, guzów mózgu i chorób neurogegeneracyjnych (choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, SLA, SM).
 • logopedia medialna i artystyczna
 • emisja głosu

 

 Ukończone kursy i szkolenia:

 • Od głowy po szyję. Wspólne spojrzenie fizjoterapeuty i logopedki na narząd żucia – 03-04.12.2022 r. – Jolanta Kosicka i Patryk Kardasz
 • Rehabilitacja głosu moduł II (poziom zaawansowany) 17-18.09.2022 r. – dr Barbara Sambor
 • Zaburzenia rozumienia w afazji dziecięcej – strategie wspierające – 15.11.2021 – Agata Gładowicz-Bojarska
 • Od gestu do słowa i będzie rozmowa – 09.04.2021 – Agata Gładowicz-Bojarska,
 • Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie – 04-05.09.2021 – Ewelina Mendala-Kwoczek
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – 19-20.12.2020 – dr n. o zdr. Mira Rządzka
 • Znaczenie oddychania w terapii logopedycznej – 20.11.2020
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji – 25.10.2020 – dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek
 • Skojarzenia do mówienia – 26.10.2020 – Ewa Grzelak
 • Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia – 10-11.10.2020 – Ewa Grzelak,
 • Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej – 13.09.2020 – dr Agnieszka Borowiec
 • Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną – 06.06.2020 – Joanna Pałasz
 • Palin PCI – Praktyczna interwencja logopedyczna w przypadku jąkania wczesnodziecięcego – 22-23.02.2020 – dr hab. Katarzyna Węsierska
 • Stymulacja traktu ustno-twarzowego – 19-20.01.2020 – Małgorzata Gawryl
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii podejście Ester de Ru – 26-27.01.2020 – Martyna Brychcy
 • Lax vox/ Pocketvox Therapy Technique – 01.12.2018 – Sonia Lachowolska
 • Warsztaty oparte na metodzie Physiological Voice Training w/dr Hubert Noe (Flow Phonation) – Magdalnea Sekuła-Lemberger
 • Rehabilitacja zaburzeń głosu oraz Logopedyczna diagnoza i terapia zaburzeń układu ruchowego narządu żucia – 06-08.07.2018 – dr Barbara Sambor
 • Istota i terapia jąkania – 11-12.2017 – dr Krzysztof Szamburski
 • Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna: Zaburzenia płynności mowy. UŚ w Katowicach Edycja III i IV.