image
hl1

Konsultacja dietetyczna

Konsultacja dietetyczna trwa około 1 godziny. Podczas wizyty zbierany jest szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy. Dotyczy on m.in. nawyków pacjenta, dotychczasowych przyzwyczajeń, preferencji smakowych, chorób i związanych z nimi zaleceń lekarskich. Przeprowadzona zostaje edukacja żywieniowa. Ustalone zostają oczekiwania pacjenta, cel współpracy oraz częstotliwość kolejnych spotkań.

 

Na pierwszą wizytę należy przygotować:

-Dzienniczek żywieniowy obejmujący 3 dni  DO WYDRUKOWANIA TUTAJ

-Wyniki ostatnich badań krwi (morfologia, poziom cholesterolu, profil hormonalny i inne)

-W przypadku osób posiadających alergie pokarmowe – wyniki testów alergicznych

-W przypadku osób chorujących na cukrzycę i/lub nadciśnienie tętnicze proszę także o przyniesienie

dzienniczków pomiarów glukozy oraz ciśnienia.

 

Wizyta kontrolna

Wizyta kontrolna trwa około pół godziny. Częstotliwość wizyt ustalana jest indywidualnie z każdym pacjentem, w zależności od jego potrzeb. Podczas tych spotkań omówione zostają trudności, które pojawiły się w okresie pomiędzy wizytami. Ustalone zostają szczegóły dalszej pracy. Dokonywana jest także dalsza edukacja żywieniowa pacjenta.