image
hl1

 Cennik


LOGOPEDA/ NEUROLOGOPEDA/ REHABILITACJA ZABURZEŃ GŁOSU

Diagnoza neurologopedyczna noworodka i niemowlęcia 60 min. 200zł
Terapia neurologopedyczna noworodka i niemowlęcia 30 min 100zł
Terapia logopedyczna 45min. 120zł
Odwołanie zajęć ćwiczenia przesłane drogą mailową 60zł
 Rehabilitacja głosu  45min. 120zł
Konsultacja logopedyczna (pakiet podstawowy) Spotkanie stacjonarne z dzieckiem i z rodzicem w gabinecie, badanie logopedyczne, rozmowa z rodzicem.

 

Konsultacja logopedyczna plus wystawienie opinii na prośbę rodzica

180zł

 

 

 

250zł

Konsultacja logopedyczna pakiet rozszerzony

W pakiecie:

  • Arkusz wywiadu wysyłany mailowo do uzupełnienia dla rodzica/opiekuna,
  •  Przygotowanie przez rodzica na prośbę logopedy niezbędnych materiałów video/audio lub informacji w formie pisemnej do późniejszej analizy przez logopedę.
  •  Spotkanie stacjonarne z dzieckiem, badanie logopedyczne.
  •  Spotkanie stacjonarne lub online z rodzicem, rozmowa, przedstawienie zaleceń, skierowań na konsultację, omówienie spotkania z dzieckiem i przedstawienie planu postępowania dla rodzica (wskazówek do pracy w domu).

Dodatkowo na prośbę rodzica możliwe jest wystawienie opinii neurologopedycznej w formie pisemnej

300zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370zł

Konsultacja z zakresie jąkania/zaburzeń płynności mowy

W pakiecie 3 spotkania:

  • Wywiad z rodzicem stacjonarnie lub online,
  • Spotkanie z dzieckiem w gabinecie (badanie logopedyczne),
  • Rozmowa z rodzicem (stacjonarnie lub online) omówienie zaleceń dla rodzica, przedstawienie wskazówek do dalszej pracy.
400zł
Wystawienie opinii logopedycznej na prośbę rodzica/ opiekuna 100zł

PSYCHOLOG

Terapia psychologiczna/ psychoterapia 50 min. 160zł/180zł
Konsultacja 50 min. 200zł
Konsultacja 4 spotkania (spotkanie wprowadzające z rodzicami, dwa spotkania z dzieckiem, omówienie i zalecenia)  50 min. 200zł/spotkanie

 

 

 

 


UROFIZJOTERAPIA

 


FIZJOTERAPIA

Konsultacja pediatryczna 200zł
Rehabilitacja Metodą NDT-Bobath 150zł
Integracji Sensoryczna wg ASI 140zł
Diagnoza procesów sensomotorycznych Integracji Sensorycznej dzieci w wieku 4-9 lat 450zł + 50zł za wydanie dokumentu
Diagnoza procesów sensomotorycznych Integracji Sensorycznej dziecko do 3 r.ż. 350zł + 50zł za wydanie dokumentu
Terapia Czaszkowo-Krzyżowa  

 

 

 

120-150zł
Konsultacja w zakresie wad postawy (diagnostyka funkcjonalna, pomiary, ocena ruchomości stawów, siły mięśniowej, ocena stóp na podoskopie lub plantokonturografie  200zł
Terapia wad postawy Metodą FITS wraz z zaleceniami do domu 150zł
Terapia tkanek miękkich 150zł