image
hl1

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to cotygodniowe spotkania w małych grupach (zwykle do 10 dzieci) mające na celu rozwój funkcjonowania emocjonalno-społecznego: radzenie sobie z przykrymi emocjami, rozwój umiejętności komunikacyjnych (szczere wyrażanie siebie, empatyczne rozumienie innych), rozwiązywanie konfliktów grupowych, integracje grupową, wzmocnienie wiary we własne możliwości.

Warsztaty składają się z dwóch części:

1) psychoedukacyjna – skoncentrowana na rozwoju konkretnych umiejętności z zakresu życia emocjonalno-społecznego,

2) swobodna zabawa dzieci monitorowana przez psychologa, ze zwróceniem uwagi na ważne z rozwojowego punktu widzenia elementy zabawy.

Podczas zajęć uczestnicy:

  • rozwijają swoje kompetencje społeczne i komunikacyjne,
  • wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości,
  • przełamują lęk, nieśmiałość i uczą się inicjować kontakty z rówieśnikami,
  • uczą się jak adekwatnie reagować w różnych sytuacjach społecznych,
  • uczą się przestrzegać zasad panujących w grupie.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci, które są nieśmiałe, wycofane, niechętnie podejmują interakcje z innymi dziećmi, a także dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera).

 

Zapisy i szczegółowe informacje u prowadzącej zajęcia psycholog- Weroniki Żytkowiak-Braciak tel. 505 006 536