image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny- Poznań

Sara Brodzińska

Logopeda, pedagog specjalny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w gabinetach prywatnych, przedszkolach, szkołach oraz podczas działalności wolontaryjnej. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, a także działań profilaktycznych związanych z rozwojem mowy. W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Kompetencje:

-terapia zaburzeń mowy o różnej etiologii,

-diagnoza i terapia wad wymowy,

-terapia miofunkcjonalna,

-wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną®,

 

Wykształcenie:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – w trakcie Studia podyplomowe, kierunek: Neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną,

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, spec. logopedia kliniczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, spec. logopedia – profilaktyka i terapia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ukończone kursy i szkolenia:

2022

„Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku 18 – 30 m.”

„Mioterapia dziecki w wieku 2 do 6 lat”

„Nadmierne ślinienie w logopedii”

2021

„Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia – podejście autorskie”;

„Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych”;

„Guguhopla – od samogłoski do zdania obrazkowego”

„Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii/neurologopedii. Podejście Esther de Ru”; -„Warsztaty Hej dwulatku!”

„Pozycja spoczynkowa warg, żuchwy, języka”;

„Afazja rozwojowa praktycznie”;

„Zaburzenia rozumienia. Strategie wspierające”;

„Międzyzębowa wymowa t, d, n, l”;

„Napięcie mięśniowe w logopedii”

„Parafunkcje – rozwiązania terapeutyczne”;

„Joga w logopedii”;

„Nosowoanie – rozwiązania terapeutyczne”;

„Diagnoza miofunkcjonalna”;

„Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny”;

„Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy”;

„Połykanie w praktyce logopedycznej – rozwiązania terapeutyczne”;

„Oddychanie ustami – rozwiązania terapeutyczne”;

„Migdały w praktyce logopedycznej – rozwiązania terapeutyczne”;

„Funkcja połykania w kontekście terapii logopedycznej”;

„Żucie w praktyce logopedycznej – rozwiązania terapeutyczne”;

„Terapia miofunkconalna – terapia karmienia. Znaczenie funkcji prymarnych w rozwoju mowy”;

2020

„Ankyloglosja – krótkie wędzidełko języka”;

„Terapia hybrydowa w logopedii”;

„Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną”;

„Zaburzenia języka i komunikacji u małego dziecka (autyzm dziecięcym, Zespół Aspergera, afazja dziecięca, opóźniony rozwój mowy) – diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego”;

„Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”;

„Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia”;

„Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”;

Certyfikat „Karta Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia”;

„Stymulacja autonomicznego układu nerwowego. Część I”;

„Wczesna interwencja logopedyczna do 3 roku życia”;

2019

„Sygmatyzm – efektywne postępowanie logopedyczne”; -„Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”;

„Terapia neurobiologiczna” Centrum Metody Krakowskiej;

„Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne”;

„Diagnoza różnicowa i metody pracy logopedy z dziećmi ze specjalnymi potrzebmi edukacyjnymi” – seminarium, PZL;

Certyfikat „Smykopląsy – kreatywne warsztaty logorytmiczne”;

2018 „Rozowjowo-zabawowo – praktyczny warsztat o zabawach wspierających rozwój dzieci do trzeciegu roku życia” Fundacja CaliMali;

“Rotacyzm – przyczyny, diagnoza i terapia”;

“ORM – przyczyny, diagnoza i terapia”;

Certyfikat “Logorytmika – ruch słuch słowo”;

„Alternatywne metody komunikowania się – AAC” – seminarium, WSE UAM;

2016

„O różnych drogach dokonalenia zdrowia. Koteksty medyczne, psyhopedagogiczne, kulturowe” – konferencja naukowa, WSE UAM;

2015 „Osoba z głęboką niepełnosprawnością inteletualną w systemie edukacji” – seminarium naukowe, WSE UAM;