image
hl1

Pedagog specjalny Poznań

Natalia Szeląg

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki, certyfikowany tutor, trener efektywnej nauki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmu oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji. Obecnie współorganizuje proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w przedszkolu oraz szkole podstawowej. W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, przygotowania do podjęcia nauki w szkole z młodszymi dziećmi ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi, ryzykiem dysleksji

Wykształcenie:

Uniwersytet Szczeciński, pedagogika specjalna, specjalizacja: pedagogika lecznicza z terapią zajęciową, licencjat.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika specjalna, specjalizacja: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, studia magisterskie.

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, pedagogika, specjalizacja: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, studia magisterskie.

Kompetencje:

Diagnoza i terapia pedagogiczna:

• diagnoza dojrzałości szkolnej

• diagnoza ryzyka dysleksji- Test SWM

• terapia pedagogiczna z wykorzystaniem założeń Metody Krakowskiej, dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju (w tym z autyzmem).

• zajęcia przygotowujące dziecko do podjęcia nauki w szkole

• zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania

• nauka czytania metodą sylabową

• matematyka z Numiconem

• zajęcia z zakresu Terapii Ręki

Ukończone kursy i szkolenia:

1. Terapia neurobiologiczna dla początkujących.

2. Metoda Krakowska- terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju.

3. Symultaniczno- sekwencyjna metoda czytania.

4. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, z afazją )

5. Metoda Dobrego Startu.

6. AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się dzieci ze specjalistycznymi potrzebami w komunikowaniu się (20 h dydaktycznych).

7. Jak rozwijać komunikację u osób ze spektrum autyzmu (z uwzględnieniem teorii umysłu)? (10 h dydaktycznych)

8. Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato I i II stopień (14 godzin dydaktycznych).

9. Zaburzenia mikroflory jelitowej i nadwrażliwości pokarmowe w zaburzeniach ze spektrum autyzmu.

10. Terapia ręki I i II stopnia.

11. Usprawnianie motoryki małej z elementami terapii ręki.

12. Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem.

13. Udział w konferencji naukowo szkoleniowej FORUM AUTYZMU. Zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

14. Certyfikat trenera efektywnej nauki.

15. Ukończenie Szkoły Tutoringu.

16. Numikon – kształtowanie podstawowych umiejętności matematycznych.

17. EEG-Biofeedbeck I stopień