image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny Poznań

Natalia Michalak

Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki. Doświadczenie zawodowe zbierała w przedszkolu, szkole podstawowej, ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym. W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu i wadami genetycznymi. Poszerza swoją wiedzę na kursach oraz poprzez studiowanie literatury i analizowanie studium przypadków, aby prowadzona przez nią terapia była odpowiednio dobrana do potrzeb dziecka. Od wielu lat bierze udział w wydarzeniach i warsztatach artystycznych, podczas których nabywa umiejętności pracy ciałem i głosem na scenie.

 

Kompetencje:

 • Terapia wad wymowy
 • Masaż logopedyczny kompleksu ustno-twarzowego
 • Praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
 • Budowanie umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Edukacja rodziców z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej
 • Wspomaganie motoryki małej, masaż stymulacyjno-sensoryczny ręki, wspieranie umiejętności pisania

Wykształcenie:

Studia magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia kliniczna- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Logopedia, profilaktyka i terapia- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje:

– terapia wad wymowy,

-terapia miofunkcjonalna,

-nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,

-programowanie języka,

-praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy,

-praca z dziećmi z dysleksją i trudnościami w koncentracji uwagi

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
  • Makerspace – cała PARA w edukację (II edycja Konferencji Strefa Projektów Edukacyjnych i Społecznych)
  • Kreatywne warsztaty logopedyczne terapii głoski [s] Projektowanie postępowania terapeutycznego z wykorzystaniem własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych
  • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż©
  • 49 fundamentalnych zasad w terapii logopedycznej
  • Sygmatyzm praktycznie- od czego zacząć?
  • Wywołaj Rrrrr! Skuteczna terapia rotacyzmu
  • Opóźniony rozwój mowy- scenariusze zajęć
  • Logo Rytm i Ka dla NajNajów na WIOSNĘ
  • Rozszczepy wargi i podniebienia z perspektywy medycznej. Miejsce logopedy w wielospecjalistycznym leczeniu dzieci z rozszczepem
  • Postępowanie logopedyczne przy niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim

  Konferencje:

  • III edycja konferencji LOGOPEDIA MŁODYCH Wygłoszenie referatu pt. Znaczenie wad i zaburzeń mowy u osób publicznych i powszechnie znanych w wykonywanym zawodzie
  • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instrukcja Obsługi Strachu” Wygłoszenie referatu pt. Strach a komunikacja