image
hl1

Neurogopeda, pedagog specjalny

Joanna Jaśniak

 

Neurogopeda, pedagog specjalny, technik dentystyczny.  Swo­je do­świad­cze­nie za­wo­do­we zdo­by­wa­ła w przedszkolu integracyjno-terapeutycznym oraz Ośrodku Wczesnej Interwencji. Pra­co­wała jako logopeda oraz terapeuta z dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, afazją ruchową, Zespołem Downa, Zespołem Williamsa itd.

W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy Do Mowy” prowadzi terapię logopedyczną i pedagogiczną z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także naukę komunikacji za pomocą systemu komunikacji wspomagającej i alternatywnej MAKATON.

 

Wykształcenie:

Studia podyplomowe, kierunek: neurologopedia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika o specjalności logopedia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia z terapią pedagogiczną – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: technika dentystyczna – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Konferencja : IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu. Poznań wrzesień 2015
 • Warsztat: Ćwiczenia indywidualne i grupowe wspierające rozwój umiejętności artykulacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym, Poznań wrzesień 2015
 • Seminarium naukowo-praktyczne : Specjalistyczna pomoc dla dziecka ze spektrum auztymu, w tym z zespołem Aspergera, Bydgoszcz kwiecień 2016
 • Warsztat : Kompleksowa diagnoza a IPET – strategie wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodziną, Bydgoszcz kwiecień 2016
 • Warsztat: Co mówią zachowania trudne dziecka z autyzmem? Rozwijanie komunikacjo jako narzędzia zmiany, Bydgoszcz, kwiecień 2016
 • Szkolenie: KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. Do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci, Poznań kwiecień 2016- CERTYFIKAT
 • Konferencja: Autyzm w szkole. O podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną, Poznań czerwiec 2016
 • Szkolenie: Makaton – Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) – CERTYFIKAT, Poznań grudzień 2016
 • Szkolenie: Makaton – Szkolenie zaawansowane (znaki manualne i symbole) – CERTYFIKAT, Poznań marzec 2017
 • Szkolenie : Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia – CERTYFIKAT, Poznań maj 2017
 • Warsztaty : Terapia sensoomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowej, Część I, Wrocław, wrzesień 2017
 • Forum Autyzmu – zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Poznań, październik 2017
 • Szkolenie: Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, Poznań listopad 2017
 • Szkolenie: Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem, Poznań, listopad 2017
 • Szkolenie : Usprawnianie motoryki małej z elementami terapii ręki, Poznań, grudzień 2017
 • Konferencja : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4, Łódź, grudzień 2017
 • Warsztat : Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwoju dziecka