image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny Poznań

Estera Pytel

Logopeda, pedagog specjalny. Zajmuje się diagnozą logopedyczną, w tym prowadzeniem badań przesiewowych w przedszkolach, podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, prowadzeniem terapii dla dzieci z niepełnosprawnością zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej oraz terapią wad wymowy i zaburzeń mowy np. opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją Specjalizuje się w programowaniu i stymulowaniu rozwoju językowego u dzieci zespołem Downa. Wykonuje również kinesiotaping w logopedii. Wielokrotnie uczestniczyła jako terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych.

Wy­kształ­ce­nie:

Studia magisterskie w trakcie realizacji, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia z kinezjologią edukacyjną – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu