image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny Poznań

Estera Pytel

Logopeda, pedagog specjalny. Zajmuje się diagnozą logopedyczną, w tym prowadzeniem badań przesiewowych w przedszkolach, podejmowaniem działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, prowadzeniem terapii dla dzieci z niepełnosprawnością zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej oraz terapią wad wymowy i zaburzeń mowy np. opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją Specjalizuje się w programowaniu i stymulowaniu rozwoju językowego u dzieci zespołem Downa. Wykonuje również kinesiotaping w logopedii. Wielokrotnie uczestniczyła jako terapeuta na turnusach rehabilitacyjnych.

Wy­kształ­ce­nie:

Studia magisterskie w trakcie realizacji, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność: logopedia z kinezjologią edukacyjną – Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

Ukończone kursy i szkolenia:

-Od jedzenia, picia, oddychania i połykania do mówienia-rola funkcji pokarmowych dla rozwoju mowy

-Kinesiotaping w logopedii i fizjoterapii stomatologicznej

– Ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające naukę czytania u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi-warsztat praktyczny; Centrum Metody Krakowskiej

-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4

-Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwojowych

-Wspomaganie rozwoju mowy i komunikacji z wykorzystaniem elementów metody werbo-tonalnej

-Nie patrzy, nie słucha, nie mówi-diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

-Diagnoza i terapia afazji u dorosłych

-Metoda Krakowska-terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju

-Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania; Centrum MK

-Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją); Centrum MK