image
hl1

Terapeuta Metody Krakowskiej Poznań

dr Justyna Leszka

Certyfikowany Terapeuta Metody Krakowskiej, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Adiunkt na  Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja” w Kaliszu. Od wielu lat prowadzi diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego, w tym z  autyzmem  i Zespołem Aspergera. Jako Terapeuta Metody Krakowskiej prowadzi szkolenia z zakresu Symultaniczno – Sekwencyjnej Metody Nauki Czytania i inne z zakresu terapii neurobiologicznej.