image
hl1

Dietetyk Poznań

Marta Banaszak dietetyk – praktyk, pracownik w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Specjalista w dziedzinie żywienia dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Absolwentka Uniwerstytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dietetyk dziecięcy w Centrum Terapeutycznym „Od GŁOWY do MOWY”. Autyzm jest złożonym problemem zdrowotnym, kompleksowa terapia autyzmu wymaga także właściwego postępowania dietetycznego – odpowiednio dobrana dieta w autyzmie, uwzględniająca indywidualne potrzeby dziecka z autyzmem,  może wpłynąć na poprawę funkcjonowania dziecka i ustąpienie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego dziecka.


Dietetyka dziecięca

Dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju fi­zycz­ne­go i umy­sło­we­go dziec­ka nie­zbęd­na jest zbilansowana dieta. Szczególnie w pierw­szych la­tach ży­cia niezwykle ważne jest pra­wi­dło­we ukła­da­nie co­dzien­ne­go ja­dło­spi­su, ponieważ wpływa ono na na­wy­ki ży­wie­nio­we dziecka w przyszłości. Właściwie zbilansowana dieta zmniejsza również ryzyko chorób dieto zależnych w wieku dorosłym. Indywidualna dieta dostarcza odpowiedniej kaloryczności oraz zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze dla rozwoju malucha. Nasz die­te­tyk dzie­cię­cy spe­cja­li­zu­je się w die­tach dla ma­łych pa­cjen­tów, także z jed­nost­ka­mi cho­ro­bo­wy­mi ta­ki­mi jak: au­tyzm, cu­krzy­ca, aler­gie i in­ne.

Dieta autyzm

Autyzm jest złożonym problemem zdrowotnym, w którym pomóc nam może dietetyk. Indywidualne postępowanie dietetyczne wpłynąć może na poprawę funkcjonowania dziecka, u którego zdiagnozowany został autyzm. Wśród najczęściej występujących dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego wymienia się zaburzenia motoryczne, czyli biegunki, zaparcia, refluks żołądkowo-przełykowy oraz zaburzenia trawienia. Autyzm to także częściej diagnozowana nietolerancja pokarmowa oraz alergia pokarmowa. Dzieci z autyzmem również często dotyka zespół nadmiernej przepuszczalności jelita. Odpowiednie postępowanie dietetyczne oraz indywidualna dieta wpłynąć mogą na zmniejszenie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego oraz poprawę zachowania dziecka. Dieta bezglutenowa, dieta bez kazeiny oraz dieta bez cukru należą do najczęściej stosowanych diet wśród dzieci, u których stwierdzony został autyzm. Pamiętać należy jednak, że są to diety niosące za sobą duże ryzyko niedoborów pokarmowych. Z tego powodu ewentualna dieta eliminacyjna w autyzmie powinna być wprowadzana pod okiem specjalisty – dietetyka.

Dieta w ciąży

 

Sposób odżywiania się kobiety w ciąży wpływa na zdrowie matki, jak również na prawidłowy rozwój dziecka. Ciąża to również okres zwiększonego zapotrzebowania na składniki odżywcze, dlatego w tym okresie szczególnie ważna jest prawidłowo zbilansowana dieta, którą odpowiednio rozpisać może dietetyk. Zadbać on może także o prawidłowy przyrost masy ciała kobiety w każdym trymestrze ciąży.

Dieta w cukrzycy ciążowej

Cukrzyca ciążowa wpływa na zmianę dotychczasowej diety kobiety ciężarnej. Należy zadbać o prawidłowe poziomy glikemii poposiłkowej, do których przyczyni się dieta cukrzycowa. Jest to dieta o niskim indeksie glikemicznym, która pomoże, w prawidłowym rozwoju ciąży oraz zapobiec może nadmiernemu wzrostowi masy ciała dziecka. Dietetyk poprzez odpowiednio zbilansowaną dietę pomoże uniknąć powikłań, do których doprowadzić może źle prowadzona cukrzyca ciążowa.

Dieta kobiety karmiącej

Karmienie piersią – to również okres, w którym ważna jest dobrze zbilansowana dieta mamy. Od naszego dietetyka dowiesz się jak powinno wyglądać zdrowe żywienie w okresie laktacji, aby dostarczyć wszystkich składników odżywczych, na które wzrasta zapotrzebowanie w tym okresie oraz czy są produkty, które należy eliminować podczas karmienia piersią. Pomoże on Ci także wrócić do formy sprzed ciąży.

 Jeżeli chcesz rozpocząć zmiany w diecie swojego dziecka, rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące żywienia – umów się na wizytę!

„Od GŁOWY do MOWY” Dietetyk dziecięcy Poznań ul. Błażeja 88D