image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny Poznań

Agnieszka Lesicka

Logopeda, pedagog specjalny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w szkole, przedszkolu, gabinecie terapeutycznym oraz podczas działalności wolontaryjnej. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, dysleksją, zaburzeniami koncentracji uwagi oraz z osobami dorosłymi z afazją. Przez wiele lat prowadziła również liczne warsztaty i audycje artystyczne dla dzieci, wykorzystując ruch i muzykę jako podstawową formę ekspresji. W Centrum Terapeutycznym „Od Glowy do Mowy” prowadzi terapię logopedyczną dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Wykształcenie:

Studia podyplomowe, kierunek: Logopedia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kompetencje:

– terapia wad wymowy,

-terapia miofunkcjonalna,

-nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,

-programowanie języka,

-praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy,

-praca z dziećmi z dysleksją i trudnościami w koncentracji uwagi

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie: „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia”, Poznań
 • Szkolenie: „Diagnoza i terapia dzieci z ORM”, Poznań
 • Szkolenie: „MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel”, Wrocław
 • Szkolenie: „Terapia sygmatyzmu międzyzębowego”, Poznań
 • Szkolenie: „Terapia sygmatyzmu bocznego”, Poznań
 • „Terapia ręki I i II stopnia” – kurs certyfikacyjny nadający uprawnienia do diagnozy i terapii, Poznań
 • Szkolenie: „Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju”, Poznań
 • Szkolenie: „Terapia Neurobiologiczna dla początkujących”, Kraków
 • Szkolenie: „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych”, Kraków
 • Szkolenie: „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®”, Kraków
 • Szkolenie: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”, Kraków
 • Szkolenie: „Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych”, Kraków
 • Szkolenie: „Metody badania zagrożenia dysleksją”, Kraków
 • Szkolenie: „Diagnoza i terapia wad wymowy”, Kraków
 • Szkolenie: „Jak pracować nad artykulacją”, Kraków
 • Szkolenie: „Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera”, Kraków
 • Szkolenie: „Ćwiczenia funkcji słuchowych – rozwojowe programowanie terapii”, Kraków
 • Szkolenie: „Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz Biofeedback GSR w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności” – uzyskanie tytułu Trenera Biofeedback EEG I stopnia, Poznań
 • Szkolenie: „Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy”, Poznań
 • Szkolenie: „Mowa bezdźwięczna. ABC początkującego logopedy”, Poznań
 • Szkolenie: „MAKATON® Program Rozwoju Komunikacji PRKM”, Poznań
 • Szkolenie: „Logorytmika – ruch słuch słowo®”, Poznań
 • Warsztat: „Efektywne metody wywoływania głosek”, Poznań
 • Szkolenie: „Jak rozpocząć pracę logopedy?”, Poznań
 • Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Mózg – język – komunikacja”, Poznań
 • Szkolenie: „Wychowanie muzyczne z wykorzystaniem metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss”
 • Warsztat: „W jakim stopniu kształtujemy kompetencje kluczowe naszych uczniów – warsztat diagnostyczny”, Przeźmierowo
 • Szkolenie: „Plan daltoński”, Przeźmierowo
 • Warsztat: „Gamifikacja. WebQuest. Odwrócona klasa.”, Przeźmierowo
 • Szkolenie: „Rozumowanie matematyczne kompetencją mojego ucznia. Strategie kształcenia myślenia w pracy z uczniem na drugim etapie edukacyjnym”, Przeźmierowo
 • Warsztat: „Inteligencja emocjonalna i społeczna. Zarządzanie emocjami. Profilaktyka. Zmiany w sytuacjach kryzysowych.”, Poznań
 • Szkolenie online: „Połykanie w dyslalii. Diagnoza i terapia.”
 • Szkolenie online: „Kreatywna terapia logopedyczna, czyli tworzenie własnego warsztatu pracy”
 • Kurs on-line:” Ocenianie kształtujące – kurs dla początkujących”
 • Webinar: „Fundamenty pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy”
 • Webinar: „Terapia zdalna w praktyce”
 • Webinar: „Zasady prowadzenia terapii dyslalii”
 • Webinar: „ORM a afazja”
 • Webinar: „Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów)”
 • Webinar: „Wszystko o wędzidełku. W pigułce. Okiem praktyka”
 • Webinar: „Zaburzenia przetwarzania słuchowego”
 • Webinar: Jak skutecznie uczyć dziecko czytać?
 • Webinar: „Emisja głosu w twoim gabinecie logopedycznym”
 • Webinar: „Jak rozpoznać zaburzenia SI w gabinecie logopedycznym?”
 • Webinar: „3 narzędzia do oceny słuchu, które może wykorzystać każdy logopeda”
 • Webinar: „Jąkanie. Sesja pytań i odpowiedzi”
 • Webinar: „Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Webinar: „Dlaczego dziecko z autyzmem nie uśmiecha się?”
 • Webinar: „Autyzm. Zaburzenia komunikacji”
 • Webinar: „ABC początkującego logopedy”