image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny, filolog – Poznań

Agata Trębacz

Logopeda, pedagog specjalny, filolog. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu integracyjnym, szkole podstawowej oraz podczas działalności wolontaryjnej. W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi i wadami wymowy. Regularnie uczestniczy w warsztatach, kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, a zdobywana wiedza umożliwia jej zaplanowanie terapii adekwatnej do potrzeb i możliwości każdego indywidualnego pacjenta.  

Wykształcenie:

Studia doktoranckie, dyscyplina: pedagogika Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, spec. logopedia kliniczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika ogólna, spec. zarządzanie oświatą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, spec. logopedia – profilaktyka i terapia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: filologia, spec. lingwistyka stosowana Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
 •  Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej
 •  Diagnostyka i terapia zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spectrum autyzmu
 •  Stymulacja procesów myślenia, Warszawa
 •  I Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka© „Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne”Gdańsk
 •  Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy, Poznań
 •  Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu, Gdańsk
 •  Terapia oro-motoryczna języka w jedzeniu, piciu i artykulacji, Gdańsk
 •  Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Poznań
 •  Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce, Poznań
 •  Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii
 •  Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II), Poznań
 •  Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I), Poznań
 •  Rozwojowo-zabawowo – praktyczny warsztat o zabawach wspierających rozwój dzieci do 3. r.ż., Poznań
 •  Niemowlak u logopedy – diagnoza, zabawa, wczesna stymulacja, Toruń
 •  Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne, Piła
 •  Alternatywne metody komunikowania się – AAC
 •  Aktywne Słuchanie Muzyki (metoda Batti Strauss) I i II stopień, Poznań
 •  Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją), Warszawa
 •  Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania, Warszawa
 •  Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Kraków
 •  IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Wieloaspektowość w logopedii – wyzwania XXI wieku. Niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego