image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny, filolog – Poznań

Agata Trębacz

Logopeda, pedagog specjalny, filolog. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w przedszkolu integracyjnym, szkole podstawowej oraz podczas działalności wolontaryjnej. W Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, w tym z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wadami genetycznymi i wadami wymowy. Regularnie uczestniczy w warsztatach, kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, a zdobywana wiedza umożliwia jej zaplanowanie terapii adekwatnej do potrzeb i możliwości każdego indywidualnego pacjenta. Od 2019 r. doktorantka w Szkole Doktorskiej UAM w dyscyplinie pedagogika. 

Kompetencje:

– budowanie bazowych umiejętności komunikacyjnych dzieci z zaburzeniami rozwoju,

– wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną®,

– terapia zaburzeń mowy o różnej etiologii,

– diagnoza i terapia wad wymowy,

– masaż logopedyczny kompleksu ustno-twarzowego,

– rozwijanie kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem komunikacji wspomagającej,

– edukacja rodziców z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej,

– przesiewowe badanie mowy dwulatka, trzylatka, czterolatka,

 

Wykształcenie:

Studia doktoranckie, dyscyplina: pedagogika Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, spec. logopedia kliniczna Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika ogólna, spec. zarządzanie oświatą Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalna, spec. logopedia – profilaktyka i terapia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: filologia, spec. lingwistyka stosowana Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Ukończone kursy i szkolenia:

2020

Taka gra! Rób To, Co Ja! Naśladowanie

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 2h zegarowe

Czemu? Po co? Jaki? Pytają dzieciaki. Pytania w terapii małego dziecka z zaburzeniami komunikacji

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 2h zegarowe

Ćwiczenia pamięci w logopedii

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 3h zegarowe

Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo-literowego. Propozycja autorska

Organizator: Mega Szkolenia Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Echolalia – czy można z niej skorzystać?

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 2h zegarowe

Ankyloglossia u noworodków i niemowląt (dr Mira Rządzka) Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

FTM – Fizjologiczna terapia miofunkcjnalna (terapia zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania u dzieci od 4 roku życia z dyslalią obwodową)

Organizator: Mega Szkolenia Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Konferencja Specjaliści 0-6. Praktycy-Praktykom, 5-9. Października 2020r.

Organizator: Magdalena Komsta

Werbogesty. Od gestu do słowa i będzie rozmowa.

Organizator: Agata Gładowicz-Bojarska

Early Childhood Voices 2020 International Conference

Organizator: The Early Childhood Research Group (ECRG) at Charles Sturt University

Gryzaki w profilaktyce i terapii logopedycznej.

Organizator: dr Marzena Machoś (Wydawnictwo GooGoo)

ASD – pierwsze spotkanie terapeutyczne z małym dzieckiem   

Organizator: Fundacja Cali Mali Poznań Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

— Stymulacja autonomicznego układu nerwowego (część I)

Organizator: autyzm.info Poznań Wymiar godzin: 24h dydaktyczne

— Logosensoryka® – szkolenie dla studentów

Organizator: Fundacja Cali Mali Poznań Wymiar godzin: 4h dydaktyczne

— Mowa czy rozmowa? Aktywności kształtujące komunikację werbalną

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 10h dydaktycznych

— Niemowlak u logopedy II Miobobo – skrócone wędzidełko podjęzykowe u niemowląt – podejście praktyczne 

Organizator: Śląskie Centrum Niemowlaka Guguhopla Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

—Trening karmienia logopedycznego od podstaw 

Organizator: COGNITUS Wymiar godzin: 5h dydaktycznych

— Nietypowy Kalendarz Logosensoryczny na Lato

Organizator: Fundacja Cali Mali Wymiar godzin: 4h dydaktyczne

— Rozumienie, przetwarzanie i nazywanie czasu przez dzieci od 3.r.ż.

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej Wymiar godzin: 2h zegarowe

— Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi z ASD

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej Wymiar godzin: 2h zegarowe

—Diagnoza i terapia dziecka z Zespołem Downa

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

— AAC jako wsparcie mówienia

Organizator: Ewa Grzelak AACinfo Wymiar godzin: 7h dydaktycznych

— Tu i tam – palec wskaże wam. Gest wskazywania palcem w terapii Małego Dziecka z autyzmem 

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 2h zegarowe

— TY-Tu-Się. Odwróć się. Aktywności kształtujące reakcję na imię 

Organizator: Pareo Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej Wymiar godzin: 2h zegarowe

Zabawa z małym dzieckiem z autyzmem metodą na rozwój komunikowania

Organizator: Fundacja Synapsis Wymiar godzin: 2h dydaktyczne

Co, jak i dlaczego obserwować, żeby pomóc dziecku w rozwoju mowy?

Organizator: Fundacja Synapsis Wymiar godzin: 2h dydaktyczne

— Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia 

Organizator: Autyzm Info Wymiar godzin:16h dydaktycznych

Opóźniony rozwój mowy. Kreatywne postępowanie logopedyczne

Organizator: Artysta Mowy – Centrum Terapii i Rozwoju Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

 

2019

— Strategiczna Metoda Usprawniania Realizacji Fonemów

Organizator: Mega Szkolenia Poznań Wymiar godzin: 18h dydaktycznych

— Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie

Organizator: Centrum Kształcenia Dobra Kadra

Wymiar godzin: 24h dydaktyczne

Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego

Organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „Promyk Słońca”, Wrocław

Wymiar godzin: 10h dydaktycznych

Spektrum zaburzeń autystycznych w diagnozie i terapii logopedycznej

Organizator: Centrum Szkoleń Dobra Kadra, Warszawa

Wymiar godzin: 16h dydaktycznych

Diagnostyka i terapia zaburzeń mikroflory jelitowej u dzieci ze spectrum autyzmu

Organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej, Poznań

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Stymulacja procesów myślenia

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej, Warszawa

Wymiar godzin: 6h dydaktycznych

I Ogólnopolska Konferencja Szkoły Terapii Karmienia Od Pestki do Ogryzka© „Karmienie małego dziecka – wieloaspektowość w terapii. Podejście interdyscyplinarne”

Organizator: Szkoła Terapii Karmienia „Od Pestka do Ogryzka” Gdańsk

Wady wymowy: k, g, p, b, m, w, f, t, d, n oraz samogłosek. ABC początkującego logopedy

Organizator: Instytut Edukacji Logopedycznej, Poznań
Wymiar godzin: 5h dydaktycznych

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej, Gdańsk

Wymiar godzin: 6h dydaktycznych

Terapia oro-motoryczna języka w jedzeniu, piciu i artykulacji

Organizator: Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i

Terapii Dysfagii, Gdańsk

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

 

2018

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Organizator: Mega Szkolenia, Poznań

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Zastosowanie ortodontycznej oceny warunków zgryzowych zewnątrz- i wewnątrzustnych w logopedycznej praktyce

Organizator: Mega Szkolenia, Poznań

Wymiar godzin: 16h dydaktycznych

Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii

Organizator: Mega Szkolenia, Poznań

Wymiar godzin: 16h dydaktycznych

Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”, Poznań

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (moduł I)

Organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”, Poznań

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Rozwojowo-zabawowo – praktyczny warsztat o zabawach wspierających rozwój dzieci do 3. r.ż.

Organizator: Fundacja Wspierania Rozwoju Małego Dziecka „Cali Mali”, Poznań

Wymiar godzin: 3h godziny dydaktyczne

Niemowlak u logopedy – diagnoza, zabawa, wczesna stymulacja

Organizator: Pracownia Wspierania Rozwoju AiM Sp. z o.o. , Toruń

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne

Organizator: Centrum Szkoleń Discurso, Piła

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

— Alternatywne metody komunikowania się – AAC

Organizator: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM i Wielkopolski Oddział Polskiego Związku Logopedów

Wymiar godzin: 6h dydaktycznych

 

 

2017

Aktywne Słuchanie Muzyki (metoda Batti Strauss) I i II stopień

Organizator: Gabinety specjalistyczne AGVITA, Poznań

Wymiar godzin: 16h dydaktycznych

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej, Warszawa

Wymiar godzin: 7h dydaktycznych

Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej, Warszawa

Wymiar godzin:6h dydaktycznych

Terapia neurobiologiczna dla początkujących

Organizator: Centrum Metody Krakowskiej, Kraków

Wymiar godzin: 8h dydaktycznych

IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Wieloaspektowość w logopedii – wyzwania XXI wieku. Niepłynność mowy, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego

Organizator: Magdalena Balanicka, Ewa Jeżewska-Krasnodębska