image
hl1

Logopeda, pedagog specjalny Poznań

Agata Kulczak

Logopeda, pedagog specjalny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach integracyjnych oraz specjalnych. Od kilku lat pracuje z dziećmi z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, Zespołem Downa, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, dyslalią. W dalszym ciągu podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach oraz warsztatach. W  Centrum Terapeutycznym „Od Głowy do Mowy” prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Wykształcenie:

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalność logopedia –Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Studia magisterskie, kierunek: pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia licencjackie, kierunek: pedagogika specjalność logopedia – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ukończone kursy i szkolenia:

Szkolenie: Autyzm: teoria- metody pracy- praktyka, Poznań

Szkolenie: Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa, Bydgoszcz

Szkolenie: Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania, Gniezno

Szkolenie: Diagnoza i terapia ślinienia, Bydgoszcz

Szkolenie: Ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym, Poznań

Warsztat: Metoda Krakowska w logopedii, Bydgoszcz

Warsztat: Co wpływa na neurorozwój małych dzieci- czynniki ryzyka i czynniki rozwoju, Poznań

Szkolenie: Skuteczne metody pracy logopedycznej część II oraz terapia dziecka z opóźniającym się rozwojem mowy, Gdańsk

Szkolenie: Aktywne słuchanie muzyki wg Bati Strauss, Piła

Szkolenie: Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Poznań

Szkolenie: Gimnastyka buzi i języka jako skuteczne narzędzie nauczyciela przedszkola w profilaktyce wad wymowy, Piła

Szkolenie: Pierwsze kroki w planowaniu terapii dziecka z autyzmem, Poznań

Szkolenie: Masaż logopedyczny, Piła

Szkolenie: Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Piła

Warsztat: Terapia logopedyczna dziecka z Zespołem Downa, Bydgoszcz

Warsztat: Muzyczny Dialog- wykorzystanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Poznań

Warsztat: Elementy logorytmiki jako metody wspomagającej rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Piła

Konferencja Logopedyczna: Wczesna interwencja logopedyczna. Terapia, wspomaganie, wsparcie- trzy drogi jeden cel, Toruń

Konferencja: Mutyzm wybiórczy: diagnoza i terapia, Piła

Konferencja: Alternatywne i wspomagające metody komunikacji w teorii i praktyce,  Złotów